ABOUT

 

 

 

Dariusz Kula

 

Dariusz Kula,

 

fotograf z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym, operator filmowy, autor licznych publikacji albumowych, branżowych, 

 

fotoreportaży i zdjęć ukazujących się w prasie krajowej i zagranicznej. Fotoreporter i dziennikarz prasowy, również fotograf 
studyjny i reklamowy. Od wielu już lat autor kreatywnych reportaży i dokumentacji panoramicznych, zdjęć gigapikselowych oraz 
spacerów wirtualnych. Entuzjasta nagrań dźwiękowych służących do wzbogacania nowoczesnych rozwiązań multimedialnych.

 

Fotografuje i filmuje architekturę, pejzaż, dokumentuje ludzi i miejsca, które ulegają ciągłym przemianom.

 

Od ponad 25 lat wykonuje zawodowo fotografię lotniczą.

 

W pracy zawodowej wspiera się na co dzień między innymi systemami Canona, Nikona, Sinara oraz Phase One.

 

Jest autorem wielu zdjęć zrealizowanych w wysokich rozdzielczościach, w szczególności dużych, kilkutysięcznych grup ludzi, m.in. 
Rodzinnego Zdjęcia Gdańszczan.

 

 

 

Zapraszam do współpracy.

 

 

 

********************************************************************************************************

 


 

Dariusz Kula, a photographer with over 30 years of experience, cinematographer, author of numerous photo albums

 

and industry publications, photo essays and images appearing in national and international press.

 

I am press cameraman and journalist, also a studio and advertising photographer. 
Since many years I am also the author of creative reportages and panoramic documentation, gigapixel images and
virtual walks; enthusiast of sound recordings for enriching modern multimedia solutions.

 

I am shooting and filming architecture and landscape, documenting the people and places that are constantly evolving.

 

For over 25 years performs professionally aerial photography.

 

In every day work I am suported among other systems by Canon, Nikon, Sinar and Phase One.

 

I am also the author of many images realized at high resolutions, in particular large, several-thousand groups of people,

 

including Family Photo of Gdansk Citizens.

 

 

 

I invite you to cooperation.